Ventilatieverslaggeving

Het Vlaams Gewest zet met het wettelijk verplichte Kwaliteitskader Ventilatie in op de verbetering van de kwaliteit van ventilatiesystemen in residentiële gebouwen. Wij treden op als ventilatiecoördinator én wij kunnen alle verplichte documenten aanleveren.

Als bouwheer krijgt u de volgende 3 documenten:

Het ventilatievoorontwerp (VVO)

Dit is een plan waarop alle ventilatiecomponenten zijn aangeduid. Als bouwheer krijgt u zo een overzicht van de ventilatie-installatie die de architect voorziet voor uw woning.

De ventilatie-ontwerpspecificaties (VOS)

De ventilatieontwerpspecificaties leggen alle prestatie-eisen van de ventilatie-installatie vast, zoals beschreven in de STS P 73-1. De ventilatie-installateur maakt zijn prijsofferte op basis van deze ventilatieontwerpspecificaties (*).

(*) Het opstellen van de ventilatieontwerpspecificaties maakt momenteel nog geen deel uit van het Kwaliteitskader.

Het ventilatieprestatieverslag (VPV)

Bij de oplevering van de ventilatie-installatie krijgt u een ventilatieprestatieverslag. Dit verslag heeft de EPB-verslaggever nodig om uw EPB-aangifte op te maken.