Heatbox

U ontvangt een warmteverliesberekening (volgens NBN EN 12831-1) en een dimensioneringsnota van het afgiftesysteem.

Een warmteverliesberekening bepaalt hoeveel vermogen (Watt) er nodig is om een gebouw of een ruimte op te warmen. Er wordt dus bepaald hoeveel vermogen een ketel of warmtepomp moet kunnen leveren. Voor meer info kijk op www.heat-box.be.

Deze warmteverliesberekening wordt toegevoegd aan het EPB dossier waardoor het E-peil zakt.

Een warmteverliesberekening is verplicht bij nieuwbouw projecten om aan te tonen dat het afgiftesysteem voldoet aan de eis van lage-temperatuur-verwarming, deze nieuwe EPB-eis geldt voor omgevingsvergunningsaanvragen vanaf 2023.